Recept voor maatschappelijk probleem

Mensen houden onvoldoende rekening met de invloed van fysieke, mentale en sociale aspecten van een levensfase op het functioneren. De RVS pleit voor investeren in realistische verwachtingen van de verschillende levensfasen. Daarbij wil de raad problemen die ontstaan bij levensfase gerelateerde knelpunten erkennen als maatschappelijke problemen en deze problemen ook op het maatschappelijk niveau adresseren…. Lees verder

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Zorginstituut Nederland neemt de regie over bij de standkoming van indicatorensets voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het is de partijen in de geboortezorg niet gelukt om de indicatoren, aan de hand waarvan kwaliteit van zorg kan worden gemeten, zelf vast te stellen. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt fasegewijs de noodzakelijk geachte zorg voor en… Lees verder

Ontwikkelagenda Wijkverpleging 2017 – 2019

Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Om de wijkverpleging toekomstbestendig te maken is blijvende ontwikkeling van de kwaliteit van de wijkverpleegkundige beroepsuitoefening noodzakelijk. Demografische en zorggerelateerde ontwikkelingen met betrekking tot de wijkverpleging vergen een gezamenlijke inspanning. De uitgangspunten zijn in dit document… Lees verder

Peiling GGZ

De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden alsmaar groter. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder 1.406 huisartsen. Zo zegt bijna de helft van de respondenten dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat ze gespecialiseerde hulp krijgen. Voor het eerst ontstaan ook wachttijden… Lees verder

Monitor contractering wijkverpleging 2017

Met deze monitor brengt de NZa de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2017. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de contractafspraken over het experiment bekostiging verpleging en verzorging (het integrale tarief), de reguliere prestaties, beloning op maat (inclusief wijkgerichte zorg), casemanagement dementie, regionale beschikbaarheid van onplanbare zorg, verblijf en dagopvang bij intensieve… Lees verder