Terug naar de bedoeling van de zorg?!

De masterthesis van Paulien van der Meulen, geschreven voor de opleiding Healthy Ageing Professional, beschrijft de onderzoeksopzet en uitkomsten van praktijkgericht onderzoek naar het model ‘De bedoeling’ in de zorg in relatie tot de inzet van niveau twee medewerkers. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen Zorgcollectief Zuidwest- Drenthe als verdieping op de innovatieopdracht om de zorg… Lees verder

Social media in de zorg

De toon op social media voedt ook bij zorgaanbieders de angst voor reputatieschade. Toch komt de zorg er overwegend goed vanaf. Tegenover ieder negatief bericht, staan ruim vijf positieve. Bovendien lijkt kritische berichtgeving in de reguliere media geen grote rol te spelen bij de meningsvorming in het digitale domein. Wat ook opvalt is dat veel… Lees verder

Programma Langer Thuis

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% procent zelfstandig, en zelfs twee… Lees verder

Hoofdlijnenbrief Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018 – 2021

Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling en eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Zo kunnen mensen zich ontwikkelen, hun talenten benutten en volwaardig participeren in onze samenleving. Arbeidsmarktdiscriminatie ontzegt mensen deze kansen en verhindert een gelijke behandeling. Het zet de sociale cohesie in de samenleving onder druk, omdat het structurele ongelijkheid tussen groepen… Lees verder

Trend- en Signaleringsrapport 2018

Mensen met een beperking verdwalen in doolhof van regels en ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast kunnen… Lees verder

Work in the Digital Age. Challenges of the Fourth Industrial Revolution

Dit boek werpt licht op de verschillende ervaringen van werken in het digitale tijdperk en wil een bijdrage leveren aan de hervormingsdiscussie rond de gevolgen van de vierde industriële revolutie. Op basis van een breed scala aan internationale onderzoeken worden belangrijke beleidsuitdagingen beschreven die voortvloeien uit de transformatie van werk als gevolg van de introductie… Lees verder