De staat van zelfevaluatie onder toezichthouders: Topklinische zorg verdient beter

Het aantal raden van toezicht dat verzuimt zichzelf te evalueren groeit, dit ondanks het feit dat zelfevaluatie op grond van de governancecode verplicht is. Voerde in 2010 6% geen zelfevaluatie uit, in 2015 was dit gestegen tot 30%. Daarbij is verslaglegging hierover vaak summier of non-existent, blijkt uit een inventarisatie onder 30 grote ziekenhuizen. Ook… Lees verder

Healthcare: minder afval, meer delen en eten op maat

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote zorgaanbieders omschakelen naar een nieuw businessmodel. De zorg kent twee soorten grondstoffenverspilling: vastgoed en afval. Gemiddeld is vastgoed verantwoordelijk voor zo’n 50 tot 55 procent van de totale milieubelasting van zorginstellingen. Nieuwbouw kan dit percentage sterk verlagen…. Lees verder

Lijst met woongroepen, verpleeghuizen en aanbieders van thuiszorg en dagbesteding

In Nederland richten zo’n honderd woon- en zorginitiatieven zich op oudere migranten. Dit blijkt uit een verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving, uitgevoerd met het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De initiatieven zijn verspreid over het land en bestaan voornamelijk uit cultuurspecifieke woongroepen. De initiatieven richten zich op… Lees verder

Eindrapport VoorBIGhouden 2

Dit rapport is een aanvulling op het eerder verschenen rapport “voorBIGhouden”, waarin de impact wordt beschreven van een wijziging in de wet BIG, waardoor verpleegkundig specialisten (VSen) en physician assistants (PAs) een tijdelijke zelfstandig bevoegdheid hebben voor een aantal voorbehouden handelingen. Doelstelling van het aanvullend onderzoek is antwoord geven op de vragen: in hoeverre is… Lees verder

De ervaringen van psychologen met de DBC-regelgeving

Dit onderzoek kijkt naar de ervaringen van psychologen met de DBC-regelgeving. Aan dit onderzoek hebben 680 psychologen meegedaan. Bij deze meting bleek dat psychologen nog steeds niet erg positief zijn over de DBC-regelgeving, zowel wat betreft hun autonomie, de mate van overbodige bureaucratie en de zinvolheid van de regelgeving voor maatschappij en patiënten. Dit blijkt… Lees verder

Taakherschikking in de ouderenzorg: kansen, belemmeringen en effecten

Taakherschikking kan een krachtig middel zijn om de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van de ouderenzorg te verbeteren. Toch wordt het verbeterpotentieel dat physician assistents (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) bieden nog onvoldoend benut. Volgens de onderzoekers hebben physician assistants en verpleegkundig specialisten hun waarde in andere sectoren, zoals de huisartsenzorg en de ziekenhuizen, inmiddels bewezen…. Lees verder

Uw melding en vraag in beeld

Burgers meldden dat ze lang moeten wachten op hun eerste gesprek of behandeling in de ggz of op een operatie in het ziekenhuis. De NZa kreeg dit kwartaal 94 meldingen van burgers met klachten over lange wachttijden in de ggz. Ze wachten op hun eerste gesprek of op hun behandeling. In de ziekenhuiszorg gaan meldingen… Lees verder