Governancecode Zorg

Zorgbrede Governancecode Zorg Koepelorganisatie BoZ wil af van ‘afvinkgedrag’ in bestuur en toezicht van zorgorganisaties. De gezamenlijke brancheorganisaties willen hier met vernieuwde zorgbrede governance-code, die op 1 januari 2017 van kracht moet worden, een belangrijke aanzet toe geven. De BoZ wil ‘de bedoeling’ in de governance juist weer centraal stellen. In de kern van de… Lees verder

Visiedocument Medisch Specialist 2025

In het visiedocument Medisch Specialist 2025 staan vier thema’s centraal, waaronder de relatie tussen arts en patiënt die vooral gericht moet zijn op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. In 2025 is de medische zorg volledig rondom de patiënt georganiseerd en beweegt de medisch specialist zich in een flexibel netwerk van… Lees verder

Algemene bepalingen huisartsenzorg

Zorgverzekeraars, huisartsen en zorggroepen hebben de algemene bepalingen in de overeenkomsten voor een belangrijk deel geüniformeerd. Voor de contracten van 2018 (en waar mogelijk 2017) gelden uniforme landelijke afspraken over onder meer beschikbaarheid en bereikbaarheid en controles. In de contracten van 2018 worden er uniforme bepalingen opgenomen die bijvoorbeeld gaan over beschikbaarheid en bereikbaarheid, continuïteit… Lees verder

Leeftijdsbalans in ziekenhuizen

Een derde van de medewerkers in de ziekenhuissector vindt dat er verhoudingsgewijs teveel ouder personeel is. Het probleem speelt vooral op de Spoedeisende hulp (SEH), Intensive Care (IC) en in de laboratoria. FNV verwacht dat de verstoorde leeftijdsbalans de continuïteit in de ziekenhuiszorg zou kunnen bedreigen.   

Jaarverslagenanalyse 2015

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft in 2015 beter gepresteerd dan in 2014. Ggz-instellingen zagen de resultaten licht stijgen en hebben daardoor hun vermogens- en liquiditeitspositie kunnen verbeteren. Tegelijkertijd blijven investeringen nog steeds uit. De analyse is uitgevoerd op basis van 190 jaarverslagen, voorzien van financiële cijfers over het jaar 2015 met vergelijkende cijfers over 2014…. Lees verder