Monitor Woonvormen Dementie – Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Zorgmedewerkers in de dementiezorg ervaren sinds 2014 minder regelruimte en autonomie in hun werk, minder emotionele steun en voelen zich minder persoonlijk bekwaam. Tegelijkertijd is de ervaren werkdruk niet toegenomen en is de arbeidstevredenheid ook onveranderd. Dit blijkt uit de monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut, uitgevoerd onder 49 woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen… Lees verder

Eén tegen eenzaamheid

Op 8 maart 2018 is het tussen bijna 40 partijen het Pact voor de Ouderenzorg ondertekend. ‘Eén tegen eenzaamheid’ is het eerste programma binnen het Pact. Nu nog zijn 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar, in 2030 zijn er dat 2,1 miljoen. En met de meesten van die ouderen gaat het fysiek gelukkig goed…. Lees verder

Ruimte voor verpleeghuizen

Eén van de onderdelen uit het plan ‘Waardigheid en trots’ is het geven van ruimte aan verpleeghuislocaties die de ambitie hebben om best practice te worden. Samen met de leden van de Taskforce heeft de voormalig staatssecretaris van VWS alle verpleeghuizen in mei 2015 opgeroepen om daartoe met de cliëntenraad, de verpleegkundige-adviesraad en de ondernemingsraad… Lees verder

Kosten van de lokale publieke gezondheidszorg in verband

Uit dit kwantitatief onderzoek naar de kostenstructuur van de publieke gezondheidszorg in Nederlandse gemeenten van 2008-2016, blijkt dat gemeenten binnen de publieke gezondheidszorg niet aantoonbaar meer uitgeven aan risicogroepen. De uitkomst is opmerkelijk omdat een belangrijk deel van de (preventieve) publieke gezondheidszorg zich op risicogroepen richt. Verwacht werd daarom dat gemeenten met veel inwoners in… Lees verder

Leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie – Monitor Woonvormen Dementie

Met de recente veranderingen in de zorg, is er ook steeds meer aandacht gekomen voor aansturing en bestuur van zorgvoorzieningen. Door de decentralisatie wordt er niet alleen steeds meer gevraagd van het sociale netwerk van ouderen, maar is het streven er ook op gericht meer professionele ruimte voor zorgmedewerkers te creëren. Dit heeft onder andere… Lees verder

Jeugdzorg 2011-2016

Per jaar krijgt ongeveer 11 procent van alle jongeren tot 18 jaar een of meerdere vormen van jeugdzorg. In deze publicatie toont het CBS op basis van de beschikbare gegevens een vergelijking van het gebruik van jeugdzorg voor en na de invoering van de Jeugdwet. Het blijkt onder andere dat de ontwikkeling in het aantal… Lees verder