Modelrapport peuterspeelzaal

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen. Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De Wkkgz geeft onder andere aan dat er goede zorg geleverd dient te worden en wat hieronder precies wordt verstaan. Ook… Lees verder

Kwaliteitskader Jeugd versie 2.0

Het Kwaliteitskader Jeugd is ontwikkeld voor het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling, zodat verantwoorde zorg wordt geboden. De focus ligt daarbij op de inzet van geregistreerde professionals rekening houdend met hun kennis en vaardigheden, zodat die kunnen werken volgens hun professionele standaarden.

Verpleeghuiszorg 2015

In de bundel Verpleeghuiszorg 2025 van het overheidsprogramma ‘Waardigheid en trots’ is door een aantal partijen en experts een nieuw perspectief geschetst op de verpleeghuiszorg, waarin cliënten, professionals, familie en de samenleving zich zou moeten kunnen herkennen; waarin er plek is voor waardigheid, trots en liefdevolle zorg. Deze bundel biedt beelden, verhalen en inzichten van… Lees verder

Rendeert zorgonderzoek in de GGz?

Wat levert toepassing van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg op? ZonMw investeerde in de periode 2010-2015 € 39 miljoen in 158 GGz-studies. Dat maakt nieuwsgierig of deze investering, naast verbeteringen in de patiëntenzorg, ook in economisch opzicht rendeert. Daarom heeft het Centrum voor Economische Evaluatie van het Trimbos-instituut in opdracht van ZonMw de economische effecten… Lees verder

Wijkverpleging onder grote druk

Een kwart van de aanbieders van wijkverpleging leed in 2015 verlies op deze activiteit. Dat komt naar voren uit een brandbrief van ActiZ. Volgens de branchevereniging overwegen veel aanbieders het aanbieden van wijkverpleging te staken. Op maandag 1 augustus stuurde Actiz een brandbrief over de toenemende problemen in de wijkverpleging aan minister Schippers en staatssecretaris… Lees verder