Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen

Nederland telt inmiddels zo’n 500 zorgcoöperaties en jaarlijks komen er zo’n 100 initiatieven bij. De initiatieven bieden allerlei diensten aan op het gebied van zorg en welzijn, zoals ouderenvervoer, dagbesteding, thuiszorg en mantelzorg. De initiatieven blijken in de praktijk nog tegen allerlei problemen aan te lopen die verdere professionalisering in de weg staan, waaronder knellende regels en bureaucratie en gebrek aan financiële middelen. Het actieprogramma stelt voor om gemeenten te verplichten om burgerinitiatieven in zorg en welzijn te betrekken bij de organisatie van de zorg en de uitvoering ervan zoveel mogelijk bij het initiatief laten. Daarnaast zou voor structurelere financieringsmogelijkheden voor de initiatieven gezorgd moeten worden en belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving weggenomen moeten worden.

Download de publicatie 87 downloads – grootte: 2 MB