BDO-benchmark Ziekenhuizen 2016: Kloof tussen financieel sterke en zwakke ziekenhuizen groeit

Hoewel de gemiddelde financiële prestatie van ziekenhuizen stabiliseert, groeit de kloof tussen financieel gezonde en minder presterende ziekenhuizen in Nederland. Van de 68 algemene ziekenhuizen scoren er 15 een onvoldoende als het gaat om hun financiële prestaties, 28 ziekenhuizen scoren een 8 of hoger. Gemiddeld genomen verslechterden de rendementen en verbeterden de solvabiliteit en liquiditeit in de sector. Het gemiddelde rapportcijfer daalde van een 7,1 vorig jaar naar een 6,8 dit jaar. Ziekenhuizen die langdurig te maken hebben met achterblijvende financiële resultaten, lopen onverminderd risico failliet te gaan.

Download de publicatie 141 downloads – grootte: 200 kB