Brancherapport Transitie in Zorg en Infrastructuur

De ziekenhuiszorg is in transitie. Dit heeft grote consequenties voor de organisatie van de zorg en voor de benodigde infrastructuur. Ziekenhuizen zijn sinds de invoering van de stelselwijziging ruim tien jaar geleden steeds voorzichtiger geworden met investeringen. Maakten de ziekenhuizen in 2007 samen nog zo’n 2,7 miljard euro vrij voor investeringen, in 2014 was dit bedrag terug gelopen tot 2 miljard euro. Dat constateert adviesbureau AT Osborne in een kwantitatieve analyse van de belangrijkste financiële en organisatorische trends in de sector. De belangrijkste conclusie is dat er drie onderling samenhangende thema’s van belang zijn om de gewenste en noodzakelijke transitie te realiseren: netwerkmanagement (regionaal samenwerken en segmenteren), (her)profilering en portfoliomanagement, en als derde assetmanagement.

Download de publicatie 112 downloads – grootte: 1 MB