Cao VVT 2018

In de nieuwe cao voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over een loonsverhoging van 4 procent per 1 oktober 2018. Een maand daarvoor stijgen ook de leerlingensalarissen met 10 procent en de stagevergoedingen met ruim 16 procent. Verder zijn er afspraken gemaakt over het bevorderen van instroom en zij-instroom, met een oriëntatiebaan waarin belangstellenden in korte tijd kunnen kennismaken met het vak. Onder de cao VVT vallen ruim 375.000 werkenden.

Download de publicatie 102 downloads – grootte: 943 kB