Doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis

Het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname van een patiënt voorkomt verspilling van geneesmiddelen en verhoogt de patiënttevredenheid, ongeveer 83 procent van de ondervraagde patiënten reageerde positief. Het blijven gebruiken van thuismedicatie kan landelijk een kostenbesparing van 15 miljoen euro per jaar opleveren. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Radboudumc in Nijmegen in samenwerking met zes andere Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en onderdeel van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’. Met het beschikbaar komen van de resultaten is ook een blauwdruk gepubliceerd waarmee ziekenhuizen zelf aan de slag kunnen om dit concept te implementeren.

Download de publicatie 128 downloads – grootte: 2 MB