Duurzame arbeidsinzet van mensen met een arbeidsbeperking

Het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking is een onderwerp van aandacht. In het kader van de Participatiewet kunnen werkgevers wettelijk verplicht worden om met deze doelgroep aan de slag te gaan, mits zij gezamenlijk niet voldoende arbeidsplaatsen realiseren. Om werkgevers bij deze opdracht te ondersteunen is het van belang factoren in kaart te brengen waarvan bekend is dat deze een rol spelen bij het besluit en de realisatie van het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking binnen de organisatie. In aanvulling daarop is het minstens zo van belang om te kijken welke factoren bijdragen aan een duurzame arbeidsrelatie. Het doel van deze literatuurstudie is het identificeren van deze factoren en ze te vertalen naar praktische richtlijnen voor werkgevers die aan de slag willen met de doelgroep.

Download de publicatie 101 downloads – grootte: 328 kB