Evaluatie Jeugdwet en Programma Zorg voor de Jeugd

De Minister van VWS en de Minister voor Rechtsbescherming hebben aangekondigd om in regionale en landelijke ‘ronde tafels’ te spreken met gemeenten, instellingen en cliënten om daarna in april een afgewogen beleidsreactie te kunnen geven over het Programma Zorg voor de Jeugd. Dit document omvat de verslagen van de gevoerde gesprekken in het land met honderden mensen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij het brede jeugdveld.

Download de publicatie 70 downloads – grootte: 1 MB