Handreiking Governance Ziekenhuizen

Deze handreiking vormt een onderdeel van de rapportage die is uitgebracht naar aanleiding van de Quick Scan Integrale Bekostiging en Integrale Bekostiging en Governance. Doel ervan is om op hoofdlijnen enkele gerichte aanknopingspunten te geven die helpen bij het doorontwikkelen van de samenwerking tussen ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf (MSB).

Hierbij worden allereerst nuttige uitgangspunten voor samenwerking tussen Raden van Bestuur en medische staven en MSB’s geïdentificeerd. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen in dialoog met de klankbordgroep bestaande uit:

•Federatie Medisch Specialisten

•Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

•Nederlandse Zorgautoriteit

•Inspectie voor de Gezondheidszorg

Vervolgens worden binnen thematische kaders good practices’ gepresenteerd die tijdens het onderzoek zijn gevonden.

 

 

Auteurs: Dr. Wout Koelewijn (Ecorys – onderzoeker en projectleider), Prof. mr. Louis Houwen (HealthLAB, TIAS), Prof. dr. Edith Hooge (GovernanceLAB, TIAS), Prof. dr. Robert Slappendel (HealthLAB, TIAS), Prof. dr. Nardo van der Meer MBA (HealthLAB, TIAS)

 

Download de publicatie 222 downloads – grootte: 605 kB