Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018

In totaal komt er in 2018 een bedrag van bijna 22 miljard euro beschikbaar voor medisch specialistische zorg. Er komt extra geld voor de inkoop van meer eerstelijnsverblijf om patiënten sneller te laten uitstromen. Het ziekenhuisbudget mag in 2018 met maximaal 1,6 procent groeien. Rekening houdend met eerdere afspraken komt de stijging neer op 1,4 procent. Naast de financiële afspraken zijn er plannen gemaakt om de zorg verder te verbeteren, met e-health en innovatie, vergroting van inzicht in kwaliteit en uitkomsten van zorg, vermindering van de bureaucratie, verdere aanpak van de stijgende kosten van geneesmiddelen, oplossen van arbeidsmarktknelpunten, het voorkomen en bestrijden van wachtlijsten en ‘de juiste zorg op de juiste plek’ via onder meer substitutie van medisch-specialistische zorg naar huisartsenzorg en effectieve inzet van wijkverpleging.

Download de publicatie 320 downloads – grootte: 185 kB