Jaarrapport Zorggebruik 2015

Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Waarom zorggebruik analyseren? Ruim 1 miljoen gepassioneerde medewerkers leveren de gezondheidszorg in Nederland. Onder invloed van een veranderend zorglandschap en een toenemende zorgvraag, trekt deze dienstverlening echter een wissel op hun eigen gezondheid. Stichting IZZ analyseert sinds 2012 het zorggebruik van 175.000 zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering in de vier grootste zorgbranches. In totaal vertegenwoordigt zij 210.000 zorgmedewerkers, dit is ongeveer 22,3% van alle medewerkers in de zorg. Stichting IZZ onderzoekt trends in zorggebruik en doet verdiepend onderzoek naar de relatie tussen zorggebruik en prestatie-indicatoren van zorgorganisaties. Zij gaat op zoek naar verklarende en beïnvloedbare factoren en ontwikkelt, vaak samen met partners, middelen voor verbetering. De kennis en oplossingen zijn beschikbaar voor het collectief; de leden, zorgorganisaties en sociale partners.

In het Jaarrapport Zorggebruik 2015 is het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg geanalyseerd en maakt Stichting IZZ inzichtelijk wat de verschillen in gebruik zijn, over meerdere jaren. De analyses zijn uitgevoerd in vier branches: Ziekenhuizen (ZKH), Verpleegen Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Gehandicaptenzorg (GHZ).

Download de publicatie 62 downloads – grootte: 2 MB