Jaarverslagenanalyse Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg heeft een financieel goed jaar achter de rug, ondanks sombere verwachtingen. De omzet is in 2016 toegenomen met 2,6 procent tot in totaal 8,5 miljard euro en het aantal medewerkers is gegroeid met 1,7 procent tot ruim 92 duizend. De totale personeelskosten, inclusief inhuur van derden, nemen ruim 70 procent van de totale lasten van de sector in beslag. De stijging op van de uitgaven aan personeel dat niet in loondienst is (+15 procent) valt op. De toename van externe inhuur wordt mede verklaard door de veranderingen in de sector, waardoor er vaker in projectvorm wordt gewerkt, waar tijdelijke capaciteit voor wordt ingehuurd. Het gemiddelde verzuimpercentage is relatief hoog. Het rapport is gebaseerd op de jaarcijfers van bijna 170 organisaties werkzaam in de gehandicaptenzorg.

Download de publicatie 187 downloads – grootte: 346 kB