Kamerbrief Het Nieuwe Toezicht: heldere doelen, duidelijke eisen en betere kwaliteit

Goede kinderopvang draagt bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij. In het belang van kwalitatief goede kinderopvang zijn er in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen eisen vastgelegd en houden gemeenten toezicht op de naleving van de eisen. De eisen en het toezicht moeten instellingen prikkelen om goede kwaliteit te leveren en moeten hen daarbij niet in de weg zitten. Met het oog daarop wil ik per 2017 de huidige set kwaliteitseisen voor dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) veranderen en in de wet- en regelgeving aanpassen.

Doel van deze aanpassing is allereerst een kwaliteitsverhoging. De kinderopvangsector heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad. Desondanks heeft de sector zich ook in deze periode initiatiefrijk getoond in het verbeteren van de kwaliteit. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de opzet van een landelijk systeem voor permanente educatie van pedagogisch medewerkers en de tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang, waar veel instellingen zich voor hebben ingeschreven. Dit toont aan dat de sector kwaliteit, ook in moeilijke tijden, hoog in het vaandel heeft staan. Dat verdient lof. Het kabinet heeft dan ook in het kader van de belastingherziening een maatregel uitgewerkt om 250 miljoen euro extra uit te trekken voor de kinderopvangtoeslag.

Auteur: Lodewijk Asscher

Download de publicatie 195 downloads – grootte: 207 kB