Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017

In totaal ontving het LMZ bijna 7.000 klachten. Het merendeel van de klachten (71 procent) ging over professioneel handelen, veiligheid en communicatie, dit was ook het geval in 2016. Het aantal klachten neemt wel elk jaar langzaam toe, in 2016 ontving het LMZ 6.455 klachten en 5.115 in 2015. Zoals elk jaar gaan de meeste klachten over de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verpeeghuiszorg, sinds de oprichting van het LMZ in 2014 is deze top drie constant. In 2017 heeft het LMZ ruim duizend klachten ter beoordeling doorgestuurd naar de Inspectie Gezonheidszorg en Jeugd. De inspectie beoordeelde bij iets meer dan de helft (57 procent) van de voorgelegde gevallen nader onderzoek nodig was.

Download de publicatie 81 downloads – grootte: 1 MB