Lang zullen we leven … en wat betekent dit voor werk?

Het ministerie van SZW bestaat dit jaar 100 jaar. In de afgelopen eeuw is het Nederlands socialezekerheidsstelsel opgebouwd, veel sociale problemen uit 1918 komen hier niet meer voor. Toch staat het ministerie ook in 2018 nog steeds voor uitdagingen. Een van de belangrijkste is hoe om te gaan met langer doorwerken. In dit essay blikt de SG van SZW, Loes Mulder, terug op de historische ontwikkelingen in het stelsel en schetst de grootste beleidsdilemma’s met betrekking tot langer doorwerken. Hoe vergroten we de kans op lang en gelukkig leven en werken in de komende 100 jaar?

Download de publicatie 44 downloads – grootte: 311 kB