Meer tijd voor de patiënt

De kwaliteit van de huisartsenzorg staat onder druk door de alsmaar toenemende werkdruk bij huisartsen. Dat concludeert onderzoeksbureau Newcom uit onderzoek onder ruim 1.600 huisartsen in opdracht van de LHV. 65% vindt de werkdruk te hoog en krijgt noodzakelijke werkzaamheden niet af binnen de reguliere werktijd. Dingen als vakliteratuur, organisatorische zaken en nascholing schieten er steeds meer bij in. Als grootste risico’s voor hun patiënten noemen huisartsen onder meer consulten sneller afronden, sneller doorverwijzen en te korte tijd voor herhalingsrecepten. Een kwart zegt ‘aan zijn taks’ te zitten als gevolg van de hoge werkdruk. Een belangrijke oorzaak van de hoge werkdruk is dat er meer ouderen zijn, in combinatie met het huidige overheidsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ouderen kampen vaak met complexe problemen en gaan relatief vaak naar de huisarts. Daarnaast kreeg de huisarts de laatste jaren er steeds meer taken bij, bijvoorbeeld doordat huisartsen eenvoudiger zorg en verrichtingen van het ziekenhuis overnemen.

Download de publicatie 103 downloads – grootte: 2 MB