Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De meerjarenagenda is een gezamenlijke agenda van de betrokken (landelijke) partijen die zich aan de in het document genoemde ambities committeren: vertegenwoordigers van mensen met cliëntervaring en familievertegenwoordigers, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, het Schakelteam personen met verward gedrag en de ministeries van BZK, JenV, SZW en VWS. De meerjarenagenda geeft een beeld van de inhoudelijke koers en prioriteiten voor de komende jaren die partijen graag gezamenlijk oppakken. Er worden ambities in benoemd waar de hier boven genoemde partijen zich aan verbonden hebben en naar vermogen een bijdrage aan zullen leveren.

Download de publicatie 64 downloads – grootte: 671 kB