Met meer kennis werken aan kwaliteit

Dit is een verslag van het bronnenonderzoek ter voorbereiding van het onderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg in Nederland. Kwaliteit van leven is in de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking de belangrijkste richtsnoer geworden. Een essentieel onderdeel van deze kwaliteit is het zelf kunnen kiezen hoe men leeft en woont. Om dat te bereiken, hebben mensen met een beperking veelal voortgaande ondersteuning nodig, vaak door een mix van beroepskrachten, vrijwilligers en naasten. Dit laatste vormde voor het Ministerie van VWS aanleiding om samen met het veld een plan van aanpak voor de kwaliteit van de gehandicaptenzorg, c.q. een kwaliteitsagenda, op te stellen.

Download de publicatie 106 downloads – grootte: 676 kB