Monitor Contractering wijkverpleging 2018

Deze monitor brengt de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2018. Ook wordt er terug gekeken op de (bij)contractering 2017. Het algemene beeld is, dat het veld er nog steeds in slaagt om aan de zorgbehoefte te voldoen. Dat is een grote prestatie, gezien de toename van de zorgvraag en het tekort aan verpleegkundig personeel. Het totaal aan gecontracteerde en ongecontracteerde zorg en pgb is in 2018 ongeveer € 3,5 miljard. Dit is ongeveer € 200 miljoen hoger dan in 2017, vooral door de toename van ongecontracteerde zorg. Het aandeel aanbieders dat bewust met minstens één zorgverzekeraar geen contract is aangegaan, is toegenomen van 12% in 2017 tot 19% in 2018.

Download de publicatie 82 downloads – grootte: 1 MB