Monitoring pilot versnellingsmakelaars

Hoewel eHealth-innovaties vaak veelbelovend zijn, lijkt de opschaling van deze innovaties langzaam of zelfs niet plaats te vinden. Om te onderzoeken hoe de overheid kan faciliteren in het slechten van de barrières bij opschaling heeft het ministerie van VWS vanuit het programma ‘Innovatie en Zorgvernieuwing’ een project opgezet: pilot versnellingsmakelaars. In deze pilot worden drie versnellingsmakelaars voor vijf maanden ingezet om vanuit het ministerie te onderzoeken welke bijdrage versnellingsmakelaars in de regio (Amsterdam, Utrecht, Oost-Nederland) kunnen bieden om het sneller opschalen van goede eHealth-innovaties mogelijk te maken.

Download de publicatie 74 downloads – grootte: 2 MB