Net als thuis

Ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige) beperking zetten soms zelf een woonvorm op waarin hun kinderen in groepsverband met zorg en ondersteuning kunnen wonen, vaak als alternatief voor een plek in een zorginstelling. De zorg en ondersteuning kopen zij collectief in, meestal met een persoonsgebonden budget. Dit kwalitatieve onderzoek verkent wie de ouders achter deze ‘ouderinitiatieven’ zijn, waarom ze dit initiatief hebben genomen en wie er in de woonvormen wonen. Hoe is het voor ouders om zelf een ouderinitiatief te beheren? Welke factoren dragen bij aan succes en welke knelpunten ervaren zij? Ook wordt ingegaan op hoe ouders de toekomst zien, de dilemma’s waar zij voor komen te staan en de manier waarop huidige en toekomstige knelpunten het hoofd zou kunnen worden geboden.

Download de publicatie 82 downloads – grootte: 1.016 kB