(Niet-)gecontracteerde zorg in de wijkverpleging

In het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 is vastgesteld dat niet-gecontracteerde zorg het stelsel onder druk zet. De groei van niet-gecontracteerde zorg vinden alle partijen onwenselijk. Dit rapport geeft inzicht in de achtergronden en perspectieven van de verschillende betrokken partijen. Uit extra onderzoek van Vektis blijkt dat er geen significante verschillen zijn in de populaties die door een zorgverzekeraar gecontracteerde of die niet-gecontracteerde zorg krijgen. Daaruit concludeert minister De Jonge van VWS dat de hogere kosten worden veroorzaakt door ‘een minder doelmatige inzet van personeel’.

Download de publicatie 1097 downloads – grootte: 1 MB