Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017

Partijen:

  • De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • De Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK), de Landelijke Vereniging
    Georganiseerde eerste lijn (LVG), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Algemeen

In de afgelopen jaren zijn hoofdlijnenakkoorden gesloten voor de medisch specialistische
zorg (medisch specialisten en ziekenhuizen), huisartsenzorg en de geestelijke
gezondheidszorg. Deze akkoorden dragen bij aan de beheersbaarheid en inhoudelijke
verbetering van het zorgstelsel. Er is veel commitment in het veld om de doelstellingen van
de akkoorden te realiseren. Partijen hebben de uitvoering van de akkoorden dan ook met
voortvarendheid ter hand genomen.

onderhandelaarsresultaat-eerste-lijn-2014-tot-en-met-2017