Onderzoek mogelijkheden tot bevorderen participatiemodel

Het verbod op winstuitkering is één van de belangrijkste belemmeringen voor grotere participatie van medisch specialisten in ziekenhuizen. Vooralsnog hebben vrijgevestigd medisch-specialisten in vrijwel alle ziekenhuizen gekozen voor een zogenaamd samenwerkingsmodel, waarbij ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf een opdrachtgever-leverancier-relatie aangaan. Ernst & Young adviseert snel duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor uitkering van winst. Daarmee wordt het voor medisch specialisten aantrekkelijker om te participeren in het ziekenhuis en krijgt het door Schippers gewenste participatiemodel een kans van slagen.

Download de publicatie 160 downloads – grootte: 2 MB