Opbouw ambulante GGZ

Deze QuickScan kijkt naar de afspraken over de opbouw van ambulante zorg in de zorginkoop en -verkoop voor 2018. De ambulantisering in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) komt zeer moeizaam van de grond: slechts één op de vijf ggz-aanbieders heeft concrete voorstellen voor de opbouw van ambulante ggz met zorgverzekeraars besproken. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag, waaronder een tekort aan financiële middelen. Dat is opmerkelijk aangezien er voor de ambulantisering juist 300 miljoen euro op de plank zou liggen. Belangrijk is dat dit onderzoek zich beperkt tot Zvw-gefinancierde zorg en niet op bijvoorbeeld Wmo-gefinancierde begeleiding en ondersteuning. In de praktijk gaat het ambulantiseringstraject (juist) verder dan alleen het Zvw-kader en is onder meer de connectie tussen Zvw-gefinancierde zorg en het sociale domein van belang.

Download de publicatie 105 downloads – grootte: 2 MB