Open Kaart

Nederlandse patiënten beoordelen de zorg van een ziekenhuis na een fusie met een rapportcijfer van maar liefst een half punt lager dan voor de fusie. Dit terwijl het aantal ziekenhuisfusies de afgelopen jaren enorm is gestegen. Dit blijkt uit een statistische analyse van meer dan 80.000 ziekenhuiswaarderingen op ZorgkaartNederland in samenwerking van IG&H. Uit de analyse blijkt verder dat gespecialiseerde instellingen over het algemeen beter presteren dan algemene ziekenhuizen.

Download de publicatie 108 downloads – grootte: 768 kB