Resultaten uit het verpleeghuis

In deze publicatie vertellen bestuurders van 45 zorgorganisaties hoe zij de extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg inzetten, welke afwegingen zij daarbij maken en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. Deze verantwoording gaat over het eerste deel van het budget, voor heel 2018 gaat het landelijk om €… Lees verder

Zorgcontractering Wlz 2018

Volgens aanbieders van langdurige zorg verlopen de gesprekken met zorgkantoren steeds beter. Tegelijkertijd vinden de zorgaanbieders dat er verbeteringen mogelijk zijn: de bekostiging moet daadwerkelijk persoonsvolgend worden, dus zonder bijbehorende plafonds, en ze willen geen tariefkortingen meer. Dit blijkt uit een vragenlijst onder 150 mensen uit de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Brancheorganisatie ActiZ pleit wederom… Lees verder

Ontwikkelagenda Wijkverpleging 2017 – 2019

Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Om de wijkverpleging toekomstbestendig te maken is blijvende ontwikkeling van de kwaliteit van de wijkverpleegkundige beroepsuitoefening noodzakelijk. Demografische en zorggerelateerde ontwikkelingen met betrekking tot de wijkverpleging vergen een gezamenlijke inspanning. De uitgangspunten zijn in dit document… Lees verder

Arbeidsmarktagenda 2023 – Aan het werk voor ouderen!

Het is de bedoeling dat alle betrokken partijen aan de slag gaan met de acties die in de arbeidsmarktagenda staan. Er wordt ingezet op een hogere personele bezetting in de ouderenzorg, bijvoorbeeld door het uitbreiden van kleine contracten en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook moeten er vanaf 2018 voldoende stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar zijn,… Lees verder

Zorgcontractering Wijkverpleging 2017

Dit jaar onderzocht ActiZ voor de derde maal de contractering wijkverpleging door middel van een enquête onder haar leden. De wijkverpleging wordt steeds verder uitgekleed, zorgorganisaties worden voor het derde jaar op rij geconfronteerd met tarief- en volumekortingen. Bovendien verwacht bijna driekwart van de zorgaanbieders dit jaar al problemen als direct gevolg van de contracten… Lees verder

CAO VVT-app

Medewerkers en werkgevers in de verzorging, verpleging en thuiszorg kunnen de in de cao geregelde arbeidsvoorwaarden voortaan via een speciale app raadplegen. De app is een initiatief van cao-partijen Actiz, BTN, CNV, FBZ en Nu’91. Doel van de app is heldere informatievoorziening over de arbeidsvoorwaarden aan ruim 420 duizend medewerkers in de zorg.

Agenda voor de Zorg

  De zorgpartijen, verenigd in de Agenda voor de Zorg, willen de vernieuwing in de zorg bereiken door een actievere betrokkenheid van patiënten, meer inzet van digitale zorg, meer goed opgeleide zorgverleners, afspraken over preventie, afspraken over kwaliteit en financiën, en minder regels. De Agenda voor de Zorg is een pleidooi voor investeringen in het… Lees verder