Does managed competition constrain hospitals’ contract prices?

Om gereguleerde concurrentie in de ziekenhuiszorg van de grond te krijgen is er in 2005 een nieuw productsysteem ontwikkeld: de diagnose behandel combinaties (DBC’s), waarbij per diagnose alle bijbehorende behandelingen in het ziekenhuis werden gebundeld tot een “ziekenhuisproduct”. Dit systeem moest het mogelijk maken dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen per product contractuele afspraken konden maken over… Lees verder

Baanpolarisatie in Nederland

CPB policy brief Nieuwe kansen door technologie Inleiding Technologische ontwikkeling is een bron van welvaart. Het leidt tot toename van de productiviteit en de werkgelegenheid en daarmee van het inkomen per hoofd van de bevolking. Tegelijkertijd bestaan er zorgen over de verdeling van die welvaart. De snelle ontwikkeling en verspreiding van informatie en communicatietechnologie (ICT)… Lees verder

Decentralisaties in het sociaal domein

Op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het CPB een globale inventarisatie gemaakt van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet. 1 Voor deze rapportage is de voorliggende financiële… Lees verder