Het onzekere voor het zekere – Tweebenig besturen in de zorg

Zorgorganisaties hebben te maken met toegenomen onzekerheden en verantwoordelijkheden, in een omgeving die complexer is geworden. Daardoor is het besturen van een zorgorganisatie steeds uitdagender geworden. Een zorgbestuurder anno nu moet ‘tweebenig’ kunnen besturen: enerzijds het huis op orde houden en anderzijds vernieuwen. Dit stelde prof. dr. Richard Janssen in zijn oratie, die plaats vond… Lees verder

Onderzoek gezonde verzekerden

Verbetering van de compensatie voor chronisch zieken in het somatisch vereveningsmodel. Sinds de invoering van de Zvw, maar ook daarvoor in het kader van de normuitkeringen binnen de ziekenfondswet (ZFW), is de focus van het risicovereveningsonderzoek vooral gericht op verbetering van de verevening voor chronisch zieken, met weinig aandacht voor de vereveningsuitkomsten voor gezonde verzekerden…. Lees verder

Mantelzorg Uit en Thuis

In onze vergrijzende maatschappij is mantelzorg een onmisbaar onderdeel van de zorg – zowel thuis als in zorginstellingen. Maar hoe ervaren mantelzorgers hun taken? Ervaren ze een grote belasting en hoe staat het met hun kwaliteit van leven? Ondanks de overwegend slechte beeldvorming rond de verpleeghuissector ervaren ouderen in een instelling veelal eenzelfde mentale gezondheid… Lees verder

Al doende leren

Van toezichthouders kan niet verwacht worden dat zij bestuurders zo disciplineren dat een zorginstelling aan alle regels voldoet. Daar zijn er namelijk erg veel van, die soms inherent tegenstrijdig zijn. Het uitvoeren van alle regels zou eerder slechtere zorg opleveren dan betere zorg. Dit essay is gebaseerd op het onderzoeksproject ‘Formatief Evaluatieonderzoek naar Systeemtoezicht op… Lees verder

Naar rechtmatige zorg in het gemeentelijke sociale domein

Met de invoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 is het takenpakket van gemeenten op het terrein van zorg aanzienlijk uitgebreid. Gemeenten zijn daarbij niet alleen verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de zorgtaken, maar ook voor de kwaliteit en de rechtmatigheid ervan. Tegelijkertijd verschijnen er de afgelopen jaren met enige regelmaat rapporten of… Lees verder