Onderzoek mogelijkheden tot bevorderen participatiemodel

Het verbod op winstuitkering is één van de belangrijkste belemmeringen voor grotere participatie van medisch specialisten in ziekenhuizen. Vooralsnog hebben vrijgevestigd medisch-specialisten in vrijwel alle ziekenhuizen gekozen voor een zogenaamd samenwerkingsmodel, waarbij ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf een opdrachtgever-leverancier-relatie aangaan. Ernst & Young adviseert snel duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor uitkering van winst…. Lees verder

Logistieke Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

In lijn met het kabinetsbeleid nam de vraag naar ziekenhuiszorg in 2015 af, ondanks de dalende zorgvraag bleven in 2015 de bedden- en personeelscapaciteit over het algemeen stabiel; in sommige gevallen stegen ze zelfs. Dat blijkt uit de Logistieke Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2015 van accountantskantoor Ernst & Young (EY), een jaarlijkse analyse van de logistieke… Lees verder