Visiedocument Waardegedreven GGZ

GGZ Nederland presenteert met dit document haar visie op een vernieuwend informatiebeleid in de ggz. Enkele aanbevelingen uit deze visie zijn: patiënten een betere informatiepositie geven, patiënten en behandelaren meer betrekken, gegevensuitwisseling verbeteren en innovaties en eHealth toepassen. Het toepassen van standaardisatie speelt daarbij een grote rol. Met deze aanpassingen kan de ggz veel indirecte… Lees verder

Factsheet JeugdzorgPlus 2017-1

Het aantal jongeren dat wordt geplaatst in instellingen voor gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus,  is sinds 2014 met ruim twaalf procent toegenomen. Jongeren verblijven gemiddeld zeven maanden in een gesloten instelling. Dat was in 2014 nog bijna acht maanden. Door de hogere instroom raken de jeugdzorgPlus-instellingen vol. De oplossing zit veel meer in intensievere ambulante ondersteuning,… Lees verder

Eindrapportage ‘Continuiteit van zorg’

Eindrapportage van het programmateam Continuïteit van zorg. De rapportage richt zich op een betere afstemming tussen de forensische psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg. Dit om de doorstroom van patiënten van forensische zorg (waaronder tbs) naar de reguliere zorg te verbeteren. Verschillende organisaties op het snijvlak van strafrecht en zorg werkten nauw samen in het programma… Lees verder

Het roer moet om

GGZ Nederland deed onderzoek naar de aard en de impact van de regeldruk en de administratieve lasten.  Voor het eerst zijn de administratieve lasten onderzocht in alle domeinen waar de ggz werkzaam is. Het resultaat is een rapport dat de urgentie benadrukt om haast te maken met het verminderen van de administratieve lasten in het… Lees verder

Agenda voor de Zorg

  De zorgpartijen, verenigd in de Agenda voor de Zorg, willen de vernieuwing in de zorg bereiken door een actievere betrokkenheid van patiënten, meer inzet van digitale zorg, meer goed opgeleide zorgverleners, afspraken over preventie, afspraken over kwaliteit en financiën, en minder regels. De Agenda voor de Zorg is een pleidooi voor investeringen in het… Lees verder

Onderzoeksagenda GGz: de juiste behandeling op het juiste moment

Kennis opgedaan in eerder wetenschappelijk onderzoek, onder andere vanuit het programma Geestkracht, biedt het fundament voor twee belangrijke ontwikkelingen voor verbetering van kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz): De ontwikkeling van strategieën voor vroegdetectie en interventie. Hierdoor kunnen recidive en chroniciteit (langdurige en dure zorgtrajecten) worden teruggedrongen. Het impliceert een verschuiving van… Lees verder