Predicting the Unpredictable

Deze studie laat zien dat intensive care-zorg grotendeels voorspelbaar is. Met een algoritme op basis van in het Elektronisch Patiënten Dossier-beschikbare gegevens is ic-opname voor ruim vier op de vijf patiënten betrouwbaar te voorspellen. In de studie ‘Predicting the Unpredictable’ beschrijven de auteurs van Gupta de big data-techniek die daarvoor nodig is. De toepassing van… Lees verder

No Place Like Home. An analysis of medical care at home – Revised edition Sector: VVT

Zorgprofessionals en patiënten vormen zelf de grootste barrière voor het overhevelen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie. Dit terwijl hernieuwd onderzoek dit jaar opnieuw laat zien dat bijna de helft van de ziekenhuiszorg ook thuis zou kunnen worden geleverd.  Nu al is het mogelijk om allerlei zorg aan huis te krijgen, van het monitoren van de… Lees verder

Ezeltje strekje. Een studie naar winst, macht en regulering in de Nederlandse gezondheidszorg

Deze studie analyseert de jaarverslagen over 2015  binnen  alle deelsectoren  van  de zorg, inclusief die van toeleveranciers zoals ICT-bedrijven, farmaceutische bedrijven en financiële dienstverleners. Uit het onderzoek blijkt dat op 80 miljard euro die aan zorg wordt uitgeven in totaal 7 miljard euro nettowinst gemaakt wordt. In absolute zin belandde het grootste deel van deze… Lees verder

Verkenning van de relatie tussen kwaliteit en bedrijfsvoering in de verpleeghuiszorg

Eindrapportage Samenvatting Gupta Strategists heeft in opdracht van Vilans onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen kwaliteit en bedrijfsvoering in verpleeghuizen. Dit onderzoek bestond uit drie onderdelen: (1) een breed aanbiedersonderzoek op basis van openbare bronnen, (2) een literatuuronderzoek naar de relatie tussen kwaliteit en bedrijfsvoering in de ouderenzorg en de brede gezondheidszorg en (3) casus… Lees verder

Bevindingen onderzoek naar de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging in de Zvw

Om te kunnen beantwoorden aan ongeplande zorgvragen levert een deel van de thuiszorgaanbieders specifieke voorzieningen waarvoor zij zowel infrastructurele als personele kosten maken. De financiering vindt o.a. plaats uit bijdragen van zorgkantoren, de beleidsregel Zorginfrastructuur, private bijdragen van cliënten en onderlinge verrekening tussen aanbieders. Zorgaanbieders geven daarnaast aan dat de bekostiging momenteel onvoldoende is om… Lees verder

Stilte voor de storm – Zicht op prestaties ouderenzorg: Studie VVT 2012

Dit rapport beschrijft (te verwachten) ontwikkelingen in de VVT op het gebied van financien, operationele prestatie en marktontwikkelingen. Er is momenteel sprake van redelijke omzetgroei, degelijke kostenbeheersing, toenemend eigen vermogen en productiviteitsverbetering. Maar het is waarschijnlijk stilte voor de storm. EUR 2,5-3 mld van die omzet is namelijk “at risk” vanwege de geplande bezuinigingen. Bovendien… Lees verder

Zorg voor later

Deze marktanalyse van Gupta Strategists is gebaseerd op door de instellingen gedeponeerde jaarverslagen (waar nodig aangevuld met DigiMV). De studie brengt de prestatie van 2010 van meer dan 400 instellingen actief in ouderenzorg in kaart. Ook is een aantal structurele elementen van ouderenzorg in Nederland geanalyseerd. De structurele elementen en de prestatie van de individuele… Lees verder