Terug naar de bedoeling van de zorg?!

De masterthesis van Paulien van der Meulen, geschreven voor de opleiding Healthy Ageing Professional, beschrijft de onderzoeksopzet en uitkomsten van praktijkgericht onderzoek naar het model ‘De bedoeling’ in de zorg in relatie tot de inzet van niveau twee medewerkers. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen Zorgcollectief Zuidwest- Drenthe als verdieping op de innovatieopdracht om de zorg… Lees verder