Jaarverslagenanalyse 2015

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft in 2015 beter gepresteerd dan in 2014. Ggz-instellingen zagen de resultaten licht stijgen en hebben daardoor hun vermogens- en liquiditeitspositie kunnen verbeteren. Tegelijkertijd blijven investeringen nog steeds uit. De analyse is uitgevoerd op basis van 190 jaarverslagen, voorzien van financiële cijfers over het jaar 2015 met vergelijkende cijfers over 2014…. Lees verder

Jaarverslagenanalyse Ziekenhuizen 2015

Terwijl het aantal patiënten (klinisch en poliklinisch) in 2015 verder gedaald is, nemen de patiëntgebonden kosten in Nederlandse ziekenhuizen juist toe. 38% van de patiëntgebonden kosten gaat op aan medicijnen. Daarnaast lijken ziekenhuizen ook meer te besteden aan steeds verdergaande medisch specialistische zorg. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 79 ziekenhuizen over… Lees verder