Jaarverslagenanalyse Gezondheidszorg 2011-2016

Nederlandse zorginstellingen hebben steeds meer moeite om een ‘gezond’ rendement te behalen. Alle zorgsectoren zagen hun rendement sinds 2012 dalen, toen nog een plus van 2 procent werd behaald. De resultaten staan onder druk, vooral door toenemende overhead- en accountantskosten en reorganisaties na het afstoten van locaties. Dit blijkt uit een analyse van jaarverslagen van… Lees verder

Jaarverslagenanalyse Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg heeft een financieel goed jaar achter de rug, ondanks sombere verwachtingen. De omzet is in 2016 toegenomen met 2,6 procent tot in totaal 8,5 miljard euro en het aantal medewerkers is gegroeid met 1,7 procent tot ruim 92 duizend. De totale personeelskosten, inclusief inhuur van derden, nemen ruim 70 procent van de totale… Lees verder

Jaarverslagenanalyse 2017 sector VVT

Zorgorganisaties in de VVT-sector schrijven in 2016 massaal rode cijfers. Bijna 40 procent van de instellingen heeft vorig jaar verlies geleden. De oorzaak ligt in gestegen personeelskosten en onverminderde druk op tarieven en volumes. Gezamenlijk boekt de sector een negatief resultaat van 39 miljoen euro, een jaar eerder was er nog een positief resultaat van… Lees verder

Jaarverslagenanalyse 2014 sectorrapport gehandicaptenzorg

In deze rapportage wordt de situatie ten aanzien van de financiële positie, de bedrijfslasten, capaciteit en productie van de Nederlandse gehandicaptenzorg in het jaar 2014 beschreven. De financiële positie wordt beschreven aan de hand van het resultaat, de solvabiliteit en de liquiditeitspositie. De bedrijfslasten worden nader getypeerd aan de hand van de inkoopuitgaven en de… Lees verder

Jaarverslagenanalyse 2014 – Sectorrapport Gehandicaptenzorg

Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg Inleiding Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs hebben een analyse uitgevoerd op de 152 jaarverslagen van organisaties in de gehandicaptenzorg die eind juli 2015 beschikbaar waren over het jaar 2014. Doel van deze jaarverslagenanalyse is de financiële en operationele… Lees verder

Jaarverslagenanalyse 2014 – Sectorrapport Gehandicaptenzorg

Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg. Inleiding Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs hebben een analyse uitgevoerd op de 152 jaarverslagen van organisaties in de gehandicaptenzorg die eind juli 2015 beschikbaar waren over het jaar 2014. Doel van deze jaarverslagenanalyse is de financiële en operationele… Lees verder