Peiling GGZ

De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden alsmaar groter. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder 1.406 huisartsen. Zo zegt bijna de helft van de respondenten dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat ze gespecialiseerde hulp krijgen. Voor het eerst ontstaan ook wachttijden… Lees verder

ELV-peiling

Hoewel er ten opzichte van 2016 wel enige verbetering is te zien, geeft bijna tweederde van de huisartsen in de onlangs gehouden LHV-ledenpeiling aan niet geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden voor het regelen van een eerstelijnsbed (ELV). Meer dan de helft van de respondenten zegt negatieve ervaringen te hebben met het regelen van een… Lees verder

Handreiking Substitutie

In het document staan de voorwaarden beschreven voor samenwerking om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te verlenen. De belangrijkste randvoorwaarden zijn investeringen, bijvoorbeeld in huisvesting en opleidingsplaatsen, én ICT-systemen die het mogelijk maken om gegevens te delen tussen alle zorgverleners. De handreiking is ontwikkeld door de Werkgroep Substitutie van de FMS, met… Lees verder