Meer tijd voor de patiënt

De kwaliteit van de huisartsenzorg staat onder druk door de alsmaar toenemende werkdruk bij huisartsen. Dat concludeert onderzoeksbureau Newcom uit onderzoek onder ruim 1.600 huisartsen in opdracht van de LHV. 65% vindt de werkdruk te hoog en krijgt noodzakelijke werkzaamheden niet af binnen de reguliere werktijd. Dingen als vakliteratuur, organisatorische zaken en nascholing schieten er… Lees verder

Uitkomsten LHV-peiling ggz

Vrijwel alle huisartsenpraktijken in Nederland zetten ondersteunend personeel (de POH-GGZ) in om mensen met psychische klachten te helpen. Ook nemen huisartsenpraktijken steeds vaker de behandeling van stabiele, chronische ggz-patiënten over van de gespecialiseerde ggz. Uit een LHV-peiling onder meer dan 1300 huisartsen blijkt dat de beschikbaarheid van ggz verder verslechterd is. Dat heeft ook zijn… Lees verder

Algemene bepalingen huisartsenzorg

Zorgverzekeraars, huisartsen en zorggroepen hebben de algemene bepalingen in de overeenkomsten voor een belangrijk deel geüniformeerd. Voor de contracten van 2018 (en waar mogelijk 2017) gelden uniforme landelijke afspraken over onder meer beschikbaarheid en bereikbaarheid en controles. In de contracten van 2018 worden er uniforme bepalingen opgenomen die bijvoorbeeld gaan over beschikbaarheid en bereikbaarheid, continuïteit… Lees verder