Trend- en Signaleringsrapport 2018

Mensen met een beperking verdwalen in doolhof van regels en ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast kunnen… Lees verder