GGZ in de wijk

Sociale professionals en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om mensen met psychische kwetsbaarheid te ondersteunen, want iedereen hoort erbij in een inclusieve samenleving. Hoe kan je als professional of gemeente aan deze mensen de juiste ondersteuning bieden in de wijk?  Movisie verzamelde ervaringen uit het land: wat werkt in de praktijk? Beleidsmakers, professionals, ervaringsdeskundigen en mensen… Lees verder

Bouwstenen voor een effectieve sociale interventie

Je hebt een succesvolle aanpak ontwikkeld en krijgt positieve reacties van uitvoerders en de doelgroep. Wat kun je nog meer doen om van je aanpak een effectieve sociale interventie te maken? In deze publicatie vind je vijf bouwstenen voor een effectieve sociale interventie, met downloads naar ondersteunende producten waar je zo mee aan de slag… Lees verder

Vernieuwing in hulp aan huis

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners, zijn zij continu op zoek naar manieren om die taak vorm te geven. Op verschillende plekken in het land bouwen ze met hun maatschappelijke partners verder aan persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning. Hierbij zoeken ze naar meer samenhang in de ondersteuning en zorg,… Lees verder

Inspiratiewijzer Lokaal Samenspel

Steeds meer bewoners willen zelf zorg en ondersteuning organiseren in hun eigen wijk of dorp. Om dat goed en met plezier te kunnen doen is het belangrijk om goed samen te (kunnen) werken met gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning. Er blijkt op dit vlak nog veel te winnen. Om meer zicht te krijgen… Lees verder

Vaste grond

In 2014 concludeerde de Gezondheidsraad in haar rapport ‘Sociaal werk op solide basis’ dat er behoefte is aan een betere theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk. Met deze publicatie wordt een stap in die richting gezet. Vasco Lub onderzoekt welke theorieën worden gebruikt bij de onderbouwing van interventies die vaak worden toegepast bij… Lees verder