Marktscan Forensische zorg 2016

Forensische zorg is een combinatie van verplichte zorg en beveiliging voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd (of hiervan verdacht worden) en een psychische/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking hebben. Het doel is dat deze mensen na hun behandeling en eventuele straf weer kunnen functioneren in de maatschappij. Wat zijn de recente ontwikkelingen in de… Lees verder

Monitor contractering wijkverpleging 2017

Met deze monitor brengt de NZa de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2017. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de contractafspraken over het experiment bekostiging verpleging en verzorging (het integrale tarief), de reguliere prestaties, beloning op maat (inclusief wijkgerichte zorg), casemanagement dementie, regionale beschikbaarheid van onplanbare zorg, verblijf en dagopvang bij intensieve… Lees verder

Marktscan ggz 2016

In deze marktscan beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De scan is gemaakt met de cijfers die beschikbaar waren in 2016. De gebruikte bronnen en methoden staan in de bijlage. De marktscan ggz was vroeger gesplitst in deel A en deel B. Deze scan is een volledige marktscan.

Cliëntondersteuning in de Wlz – Een rol van zorgkantoren

Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de zorgkantoren de beweging maken naar een pro-actieve cliëntgerichte dienstverlening, zodat cliënten in de langdurige zorg tijdig passende zorg krijgen, met aandacht voor individueel welzijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft in haar toezicht op uitvoering van de Wet langdurige zorg door de zorgkantoren prioriteit aan het… Lees verder

Wachtenden in de langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft in haar toezicht op de zorgkantoren prioriteit aan het onderzoeken en monitoren van de passendheid, toegankelijkheid en tijdigheid van zorg. Dit rapport presenteert de uitkomsten van het onderzoek naar wachtenden in de langdurige zorg. Doel hiervan is om vast stellen of zorgkantoren aan hun zorgplicht voldoen.  Dit rapport complementeert het… Lees verder