Monitor zorg voor ouderen

48% van de totale zorguitgaven gaan naar ouderen. Dit is de eerste monitor die de NZa uitbrengt over de ouderenzorg. Het merendeel van de ouderen heeft weinig zorg nodig. De meeste 65-jarigen zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Maar de gemiddelde zorgkosten stijgen sterk met de leeftijd. Voor 85-plussers liggen… Lees verder

Voortgangsrapportage Wachttijden in de ggz

De wachttijden in de ggz overschrijden al langere tijd de Treeknormen. Met name voor cliënten met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen in combinatie met ggz-problematiek, zijn de wachttijden lang. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de landelijke afspraken ggz om de wachttijden binnen de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen. Ook bevat het rapport… Lees verder

Marktscan Forensische zorg 2016

Forensische zorg is een combinatie van verplichte zorg en beveiliging voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd (of hiervan verdacht worden) en een psychische/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking hebben. Het doel is dat deze mensen na hun behandeling en eventuele straf weer kunnen functioneren in de maatschappij. Wat zijn de recente ontwikkelingen in de… Lees verder

Monitor contractering wijkverpleging 2017

Met deze monitor brengt de NZa de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2017. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de contractafspraken over het experiment bekostiging verpleging en verzorging (het integrale tarief), de reguliere prestaties, beloning op maat (inclusief wijkgerichte zorg), casemanagement dementie, regionale beschikbaarheid van onplanbare zorg, verblijf en dagopvang bij intensieve… Lees verder

Marktscan ggz 2016

In deze marktscan beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De scan is gemaakt met de cijfers die beschikbaar waren in 2016. De gebruikte bronnen en methoden staan in de bijlage. De marktscan ggz was vroeger gesplitst in deel A en deel B. Deze scan is een volledige marktscan.

Cliëntondersteuning in de Wlz – Een rol van zorgkantoren

Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de zorgkantoren de beweging maken naar een pro-actieve cliëntgerichte dienstverlening, zodat cliënten in de langdurige zorg tijdig passende zorg krijgen, met aandacht voor individueel welzijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft in haar toezicht op uitvoering van de Wet langdurige zorg door de zorgkantoren prioriteit aan het… Lees verder