eHealth-monitor 2017

Het gebruik van e-health neemt toe: in de zorg in het algemeen, en specifiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo gebruikt een meerderheid van de begeleiders vaak een computer of een tablet om informatie op te halen uit het cliëntendossier of om zorggerelateerde informatie op te zoeken op internet. Ook het… Lees verder

Hoe online is jouw ziekenhuis?

Een op de drie ziekenhuizen in Nederland geeft inmiddels op een deel van hun website patiënten toegang tot hun eigen medische gegevens en mogelijkheden om bijvoorbeeld afspraken te maken. Vorig jaar kon dit bij een kwart van de ziekenhuizen. Patiëntportalen bieden zorggebruikers de mogelijkheid tot inzage in gezondheidsgegevens die het ziekenhuis over hen beschikbaar stelt…. Lees verder

Betere zorg door betere informatie

NictiZ constateert dat een “one size fits all-benadering” van de digitale infrastructuur en informatie-uitwisseling in de zorg haaks staat op actuele ontwikkelingen. Het is onwenselijk en onrealistisch om in de zorg één uniforme digitale infrastructuur of één model voor informatie-uitwisseling op te tuigen, maar van belang dat oplossingen flexibel en open zijn. Zo betekent de… Lees verder

Tussenrapport eHealth-monitor 2015

‘Dan kan ik er misschien zelf iets aan doen’ Samenvatting In de Kamerbrief ‘e-health en zorgverbetering’ van 2 juli 2014 (Minister en staatssecretaris van VWS, 2014) hebben de bewindslieden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) concrete doelstellingen opgenomen over de inzet van eHealth. eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën,… Lees verder