Mental health care in general practice in the context of a system reform

Mensen met psychische klachten worden steeds vaker in de huisartsenpraktijk behandeld. Bijna alle huisartsen in Nederland werken inmiddels samen met één of meerdere praktijkondersteuners GGZ, die steeds meer mensen met psychische problemen zien. De versterkte huisartsenzorg voor psychische klachten lijkt aan een zorgvraag te voldoen. De recente ontwikkelingen zouden een preventieve werking kunnen hebben, en… Lees verder

Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel: een onderzoek naar de bereidheid om voor anderen te betalen onder de algemene bevolking

In Nederland wordt via de zorgpremie voor het basispakket bijgedragen aan de betaling van de zorgkosten van zowel onszelf als van anderen. De bereidheid om te betalen voor andermans zorgkosten daalde van 73 procent in 2013 naar 63 procent in 2015. Vooral mensen die ongezond leven, veel alcohol drinken en roken zouden meer premie moeten… Lees verder

Attractiveness of working in home care: An online focus group study among nurses

Wijkverpleegkundigen zien zichzelf als een ‘spin in het web’. Zij zijn de verbindende schakel tussen cliënten, mantelzorgers en andere professionals, zoals huisartsen en wijkteams. Doordat zij deze spilfunctie hebben en de zorg coördineren kunnen ze de behoeften van iedere individuele cliënt voorop stellen. NIVEL-onderzoeker en wijkverpleegkundige Kim de Groot heeft met dit artikel over de… Lees verder

Evaluatie van de wijkverpleging: Ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals

Sinds de Hervorming Langdurige Zorg voeren wijkverpleegkundigen zelf de indicatiestelling voor wijkverpleging uit. De tevredenheid over het indicatiegesprek is hoog. Zowel cliënten als mantelzorgers en zorgprofessionals zijn positief over de huidige wijkverpleging. Wel signaleren de betrokken professionals steeds meer cliënten met complexe zorgvragen en meer overbelaste mantelzorgers. Ook de samenwerking tussen wijkverpleging en gemeentes, sociale… Lees verder

Zorgverleners en burgers over het openbaar maken van door de tuchtrechter opgelegde berispingen en boetes

Het tuchtrecht moet bijdragen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. En hoewel straffen niet het primaire doel is van het tuchtrecht, overheerst voor betrokken hulpverleners wel het gevoel van straf. Een berisping van de tuchtrechter, inclusief openbaarmaking in regionale dag- of weekbladen en in het BIG-register, raakt de betrokken zorgverlener op zowel persoonlijk, professioneel en… Lees verder

Experimenteel sturen in netwerken: een evaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richtte zich in de periode 2008 tot en met 2016 op de verbetering van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daarvoor zijn verschillende activiteiten ontplooid: het opzetten van acht regionale netwerken voor zorg, welzijn, het uitvoeren van onderzoek, en het implementeren van transitie-experimenten en onderzoeksprojecten. Deze evaluatie, uitgevoerd door het… Lees verder

Voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk

Dit onderzoek is door het NIVEL uitgevoerd in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Er is onderzoek gedaan naar de veranderingen in het voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk over de periode van 2005-2015. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.