Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfs-gezondheidszorg: een juridisch-empirische verkenning

De arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg staat al jaren onder druk. Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen door een aanzienlijke uitstroom als gevolg van pensionering waar te weinig instroom tegenover staat. Een oplossing hiervoor zou kunnen worden gevonden in taakdelegatie- en taakherschikking, maar onder welke voorwaarden zijn deze vormen van taakverschuiving verantwoord en efficiënt? In deze… Lees verder

Monitor Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg

Zorgaanbieders bespreken klachten nog te weinig binnen de eigen organisatie. Ook komen klachten soms op de verkeerde plek terecht, waardoor ze niet altijd goed worden afgehandeld. Daar staat tegenover dat veel onderdelen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inmiddels vorm hebben gekregen in zorgorganisaties. De Wkkgz, die per 1 januari 2017 volledig… Lees verder

Het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten. Ervaringen van praktijkondersteuners in de huisartsenzorg.

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning anders ingericht. Dit onderzoek geeft zicht op de rol van de praktijkondersteuners in de huisartsenzorg bij het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten. In dit rapport komen de praktijkondersteuners aan het woord over de ervaren veranderingen in hun werk, de samenwerking met… Lees verder

Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken: een verkennend dossieronderzoek in klinieken voor oogheelkunde, orthopedie en plastische chirurgie

Zelfstandige klinieken nemen steeds vaker ingrepen over van ziekenhuizen. Meestal gaat het om ingrepen met een laag risico op complicaties en bij relatief gezonde patiënten. 88% van de patiënten heeft goede ervaringen met hun behandeling in een zelfstandige kliniek. Dit verkennend onderzoek door onderzoeksinstituut NIVEL laat echter zien dat er wel aandachtspunten zijn wat betreft… Lees verder

eHealth-monitor 2017

Het gebruik van e-health neemt toe: in de zorg in het algemeen, en specifiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo gebruikt een meerderheid van de begeleiders vaak een computer of een tablet om informatie op te halen uit het cliëntendossier of om zorggerelateerde informatie op te zoeken op internet. Ook het… Lees verder

Administratieve druk: méér dan kwestie van tijd

Zorgverleners besteden gemiddeld 10,5 uur per week aan administratie. 64% van hen vindt daarmee de administratieve druk te hoog. Deze druk wordt lager als de hoeveelheid administratie vermindert en zorgverleners geholpen worden met efficiënt administreren. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder ruim 1500 zorgverleners in het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.