Onafhankelijke cliëntondersteuning. Informatie voor ouders

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen en/of onderwijs, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom kunnen zij gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld bij het regelen van zorg op school, of bij het opstellen van een familiegroepsplan. In deze folder voor ouders kunt u lezen wat… Lees verder

Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen. Handreiking en denkkader voor gemeenten

De handreiking ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’ beschrijft vijf ontwikkelpunten die voor gemeenten van belang zijn bij beleid rondom jeugdhulp in gezinsvormen. Het bijbehorende denkkader geeft belangrijke achtergrondinformatie. De handreiking is een uitgave van de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut.

Hoe begeleid je kinderen en jongeren met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties?

Handvatten voor jeugdprofessionals en pleeg- en gezinshuisouders. Als jeugdprofessional, pleeg- of gezinshuisouder of als begeleider in de vrouwenopvang heb je kinderen en jongeren onder je hoede die vaak al het nodige hebben meegemaakt. Als in het verleden sprake was van verwaarlozing of mishandeling kunnen zij lijden aan een complex trauma. Wat moet je dan weten… Lees verder

Pleegzorg begeleiden is een vak!

De landelijke methodiekhandleiding voor professionals werkzaam binnen de pleegzorg. De methodiekhandleiding ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’ biedt pleegzorgbegeleiders concrete hulpmiddelen om de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor pleegkinderen, hun ouders en hun pleegouders te verbeteren. De methodiek doorloopt daarbij de belangrijkste fasen van het pleegzorgproces: vanaf het moment van uithuisplaatsing tot terugplaatsing… Lees verder