Ziekenhuiszorg in cijfers

Dit jaarlijks terugkerend brancherapport beschrijft de stand van zaken in de ziekenhuiszorg van afgelopen jaar aan de hand van vijf thema’s: Beter thuis, Zorg in perspectief, Werken in ziekenhuizen, Geleverde zorg in ziekenhuizen, en Financiën van de zorg. Uit het rapport blijkt dat de kosten van algemene ziekenhuizen sterker zijn gestegen dan de totale omzet… Lees verder

Arbeidsmarktagenda 2023 – Aan het werk voor ouderen!

Het is de bedoeling dat alle betrokken partijen aan de slag gaan met de acties die in de arbeidsmarktagenda staan. Er wordt ingezet op een hogere personele bezetting in de ouderenzorg, bijvoorbeeld door het uitbreiden van kleine contracten en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook moeten er vanaf 2018 voldoende stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar zijn,… Lees verder

Agenda voor de Zorg

  De zorgpartijen, verenigd in de Agenda voor de Zorg, willen de vernieuwing in de zorg bereiken door een actievere betrokkenheid van patiënten, meer inzet van digitale zorg, meer goed opgeleide zorgverleners, afspraken over preventie, afspraken over kwaliteit en financiën, en minder regels. De Agenda voor de Zorg is een pleidooi voor investeringen in het… Lees verder

Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016

Dit betreft een voorpublicatie van een deel van het Brancherapport. De capaciteit van ziekenhuizen om te investeren staat steeds verder onder druk. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe en stijgt de verpleegduur. In hoofdstuk 2worden de algemene ziekenhuizen in het bredere perspectief van de gehele Nederlandse economie geplaatst. In hoofdstuk 3 staat het personeel dat werkzaam… Lees verder

Brancherapport 2015

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse ziekenhuizen stappen gezet om de kwaliteit van zorg zichtbaar en meetbaar te maken. Deze ontwikkeling gaat door, waarbij het noodzakelijk blijft om het belang van de patiënt goed mee te nemen. Het brancherapport 2015 zoomt daarom in op de ontwikkeling van het zichtbaar maken van kwaliteit vanaf de Kwaliteitswet… Lees verder

Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen?

Nederlanders waarderen ziekenhuizen met een 7,4. Voor het beoordelen van de kwaliteit van zorg vertrouwt de Nederlander het meest op eigen eerdere ervaringen. Goede ziekenhuiszorg blijkt vooral te draaien om hygiëne, het resultaat van de behandeling en patiëntveiligheid. Dit blijkt uit onderzoek van Newcom, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, onder meer dan… Lees verder