Uw melding en vraag in beeld

Burgers meldden dat ze lang moeten wachten op hun eerste gesprek of behandeling in de ggz of op een operatie in het ziekenhuis. De NZa kreeg dit kwartaal 94 meldingen van burgers met klachten over lange wachttijden in de ggz. Ze wachten op hun eerste gesprek of op hun behandeling. In de ziekenhuiszorg gaan meldingen… Lees verder

Rapport palliatieve zorg op maat

Dit rapport beschrijft acties omtrent bekostiging die de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de palliatieve zorg verbeteren. Palliatieve zorg in Nederland is goed beschikbaar en in het algemeen zijn mensen tevreden over de zorg en de ondersteuning die ze aan het einde van hun leven krijgen. In internationale vergelijkingen behoort Nederland tot de top 10…. Lees verder

Wachttijden medischspecialistische zorg

De wachttijden in de medisch-specialistische zorg zijn voor het eerst sinds 2013 weer aan het stijgen. Bij acht specialismen zijn de wachttijden voor de polikliniek landelijk inmiddels zelfs gestegen tot boven de Treeknormen. Uit het NZa-onderzoek blijkt dat veel factoren invloed hebben op de wachttijden in de medisch-specialistische zorg. Zo is er te weinig sprake… Lees verder

Marktscan Medisch-specialistische zorg 2016

Met deze marktscan medisch-specialistische zorg geeft de NZa inzicht in de recente ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg, met name in algemene ziekenhuizenen UMC’s. Kostenontwikkelilng, financiĆ«le huishouding, kwaliteit en wachttijden.

Marktscan eerstelijnszorg

De NZa brengt voor het eerst een marktscan uit over de gehele eerstelijnszorg. De marktscan beschrijft de ontwikkelingen en cijfers in de eerstelijnszorg over de periode 2012-2015.

Marktscan GGZ 2016

In deze marktscan beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. De scan is gemaakt met de cijfers die beschikbaar waren in 2016. De afgelopen jaren zijn veel impactvolle veranderingen doorgevoerd. Voorbeelden zijn de invoering van de basis-ggz en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook zijn de jeugdzorg, beschermd wonen en dagbesteding… Lees verder