Marktscan Medisch-specialistische zorg 2016

Met deze marktscan medisch-specialistische zorg geeft de NZa inzicht in de recente ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg, met name in algemene ziekenhuizenen UMC’s. Kostenontwikkelilng, financiĆ«le huishouding, kwaliteit en wachttijden.

Marktscan eerstelijnszorg

De NZa brengt voor het eerst een marktscan uit over de gehele eerstelijnszorg. De marktscan beschrijft de ontwikkelingen en cijfers in de eerstelijnszorg over de periode 2012-2015.

Marktscan GGZ 2016

In deze marktscan beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. De scan is gemaakt met de cijfers die beschikbaar waren in 2016. De afgelopen jaren zijn veel impactvolle veranderingen doorgevoerd. Voorbeelden zijn de invoering van de basis-ggz en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook zijn de jeugdzorg, beschermd wonen en dagbesteding… Lees verder

Marktscan Medisch Specialistische Zorg

De NZa stelt in de Marktscan Medisch Specialistische Zorg dat zij voorstander is van samenwerking tussen ziekenhuizen, als dit meerwaarde voor de patiĆ«nt heeft. De zorgautoriteit ziet echter ook dat samenwerkingen en fusies leiden tot meer concentratie van de ziekenhuiszorg. Concentratie van de ziekenhuiszorg kan er echter toe leiden dat mensen met meerdere aandoeningen naar… Lees verder

Monitor contractering wijkverpleging

Met deze monitor wordt de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2017 in kaart gebracht. Waar mogelljk en relevant maken we een vergeiljking met de zorglnkoop in 2015 en 2016. De bevindingen in deze monitor zijn grotendeels gebaseerd op enquetes en interviews die we tussen december 2016 en februarl 2017 hebben gehouden met… Lees verder