Facts & Figures ZKN-keurmerk klinieken

Het aantal zelfstandige klinieken in Nederland is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen, van ruim 200 in 2009 tot ruim 400 in 2016. Een deel hiervan is aangesloten bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Om lid van ZKN te kunnen worden moeten klinieken het ZKN-keurmerk halen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd verzamelt jaarlijks indicatoren van alle zelfstandige… Lees verder

Monitor Zvw-pgb wijkverpleging 2016

In dit rapport zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het persoonsgebonden budget (pgb) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) over het jaar 2016 in beeld gebracht. Gedurende het jaar is het aantal budgethouders (opgave zorgverzekeraars) afgenomen van iets meer dan 19.400 tot ruim 16.900. Van de budgethouders diende het grootste deel ook daadwerkelijk declaraties in. Evenals het aantal… Lees verder

Toetsen op kwaliteit

De Wet BIG heeft tot doel om de kwaliteit van zorg te bewaken en de veiligheid van de patiënt te beschermen. Eén van de manieren waarop daar invulling aan wordt gegeven is met de wettelijke erkenning van specialisme op het basisberoep. De  registratiecommissies functioneren als zelfstandig bestuursorgaan (ZB) waar het gaat om het beheer van… Lees verder

Grip op vertrouwen

Er is bij gemeenten veel vertrouwen in de professionals van sociale wijkteams. Maar het is voor de gemeenteraad lastig om te beoordelen of de teams op de goede weg zijn en in hoeverre er bijsturing nodig is. Dit komt omdat de doelen niet specifiek genoeg zijn en de beschikbare informatie uit monitoring te weinig inzicht… Lees verder

Kwantificering regeldrukmaatregelen

Het huidige kabinet kent zowel een generieke aanpak van de regeldruk, bedoeld om de regeldruk voor alle doelgroepen in Nederland te verlagen (per 2017 met € 2,5 miljard ten opzichte van 2012) als een meer op specifieke doelgroepen gerichte (maatwerk)aanpak, waarin belemmeringen weggenomen kunnen worden die door doelgroepen het meest gevoeld worden. Het terugbrengen van… Lees verder

Opdrachtbemiddeling in de zorg

Met de sterke toename van het aantal mensen dat als zzp’er in de zorg werkt, is er een markt ontstaan voor bureaus die arbeidsbemiddelingsdiensten aanbieden. Deze bureaus helpen zzp’ers bij het vinden van opdrachtgevers en bieden daarnaast vaak verschillende aanpalende diensten aan, zoals urenregistratie, facturering en soms ook training. De afgelopen tijd ontving het ministerie… Lees verder