Open Kaart

Nederlandse patiënten beoordelen de zorg van een ziekenhuis na een fusie met een rapportcijfer van maar liefst een half punt lager dan voor de fusie. Dit terwijl het aantal ziekenhuisfusies de afgelopen jaren enorm is gestegen. Dit blijkt uit een statistische analyse van meer dan 80.000 ziekenhuiswaarderingen op ZorgkaartNederland in samenwerking van IG&H. Uit de… Lees verder

Ontwikkelagenda Wijkverpleging 2017 – 2019

Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Om de wijkverpleging toekomstbestendig te maken is blijvende ontwikkeling van de kwaliteit van de wijkverpleegkundige beroepsuitoefening noodzakelijk. Demografische en zorggerelateerde ontwikkelingen met betrekking tot de wijkverpleging vergen een gezamenlijke inspanning. De uitgangspunten zijn in dit document… Lees verder

Als zorg en/of ondersteuning nodig is… Inzicht in routes, keuzemomenten en gewenste ondersteuning

Dit document beschrijft de ervaringen van 384 (naasten van) mensen die langdurig zorg nodig hebben. Welke route naar zorg ‘lopen’ deze mensen, welke keuzes maken zij en aan welke informatie en ondersteuning hebben zij behoefte. Dit document is opgebouwd uit een overkoepelend deel en drie deelrapporten met een rapport over ouderen, een rapport over mensen/kinderen… Lees verder

Agenda voor de Zorg

  De zorgpartijen, verenigd in de Agenda voor de Zorg, willen de vernieuwing in de zorg bereiken door een actievere betrokkenheid van patiënten, meer inzet van digitale zorg, meer goed opgeleide zorgverleners, afspraken over preventie, afspraken over kwaliteit en financiën, en minder regels. De Agenda voor de Zorg is een pleidooi voor investeringen in het… Lees verder