Recept voor maatschappelijk probleem

Mensen houden onvoldoende rekening met de invloed van fysieke, mentale en sociale aspecten van een levensfase op het functioneren. De RVS pleit voor investeren in realistische verwachtingen van de verschillende levensfasen. Daarbij wil de raad problemen die ontstaan bij levensfase gerelateerde knelpunten erkennen als maatschappelijke problemen en deze problemen ook op het maatschappelijk niveau adresseren…. Lees verder

Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg

‘Evidence-based’: het is een toverformule die is doorgedrongen tot in de haarvaten van de praktijk, het beleid en de financiering van de zorg. Eerst het bewijs leveren en dan pas toepassen, betalen of inkopen. Richtlijnen, protocollen, toezichtkaders, kwaliteitsindicatoren en zorgcontracten getuigen hiervan. Deze benadering heeft in de hand gewerkt dat het accent in de zorg… Lees verder

Inkoopsafari. Verkenning van de praktijk van zorginkoop

Zorginkoop heeft binnen stelsels van zorg en welzijn een centrale plaats om traditionele publieke belangen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te borgen. De Raad sprak het afgelopen jaar binnen vier verschillende deelsectoren met direct betrokkenen over hun ervaringen met zorginkoop. Hieruit blijkt dat de verbreiding van zorginkoop als sturingsinstrument heeft geleid tot standaardisering en massa-inkoop… Lees verder