Jonggehandicapten duurzaam aan het werk

Samen met Hiemstra & De Vries heeft Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar de processen en factoren die bijdragen aan de duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Het UWV heeft het onderzoek gesubsidieerd. Een belangrijke conclusie is dat de duurzaamheid van het werk van jonggehandicapten vergroot kan worden door meer aandacht te besteden aan de overstap van werk… Lees verder

Inventarisatie beschikbare gegevens over kwaliteit en effectiviteit van vve in de G37

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (vve) is jonge kinderen die dat nodig hebben een betere start te geven in het basisonderwijs, door achterstanden tegen te gaan en weg te werken. Voorschoolse educatie wordt verzorgd op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De financiĆ«le middelen worden (via het onderwijsachterstandenbeleid) door het Rijk aan de gemeenten ter beschikking… Lees verder

Eindrapport modernisering ziektewet

Onderzoek naar gedragsreacties van werkgevers en Ziektewetgerechtigden en ontwikkelingen op de private verzekeringsmarkt   Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa), kortweg de Modernisering Ziektewet, ingegaan. Met de Modernisering Ziektewet wil de wetgever langdurig ziekteverzuim en instroom in de WIA van Ziektewetgerechtigden terug dringen. Bij Ziektewetgerechtigden gaat het… Lees verder