Mental health care in general practice in the context of a system reform

Mensen met psychische klachten worden steeds vaker in de huisartsenpraktijk behandeld. Bijna alle huisartsen in Nederland werken inmiddels samen met één of meerdere praktijkondersteuners GGZ, die steeds meer mensen met psychische problemen zien. De versterkte huisartsenzorg voor psychische klachten lijkt aan een zorgvraag te voldoen. De recente ontwikkelingen zouden een preventieve werking kunnen hebben, en… Lees verder

Physician job satisfaction in the Netherlands: A study of job satisfaction among cohorts of Dutch physicians

Artsen zijn tevreden over de meeste aspecten van hun werk. Artsen die hun gewenste specialisatieopleiding volgden blijken meer tevreden dan collega’s die daar niet in slaagden. De tevredenheid van artsen over hun werk verschilt per loopbaanfase, geslacht en specialisatie. Het minst tevreden zijn artsen over aspecten die met de organisatie van het werk samenhangen. Dit… Lees verder

Medical student selection: Effects of different admissions processes

Selectie aan de poort leidt bij de studie geneeskunde niet tot duidelijk betere studieresultaten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nienke Schripsema aan de Rijksuniversiteit Groningen. Schripsema vergeleek de prestaties van studenten die via loting en via selectie aan de studie Geneeskunde waren begonnen. Daaruit blijkt dat er wel verschillen zijn, maar dat deze erg klein… Lees verder

Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo

Het schooladvies dat basisscholen geven aan leerlingen uit lagere sociale milieus is vaak wat lager dan voor kinderen met hoger opgeleide ouders. Dat blijkt uit een uitgebreide reviewstudie van de Rijksuniversiteit Groningen. Een te laag schooladvies kan resulteren in een minder gunstige schoolloopbaan. Basisscholen zouden daarom het advies moeten baseren op voldoende informatie over de… Lees verder